WhatsApp

Üyelik Sözleşmesi

AgentSunucu, Sunucu ve Oyunlarınızın Arkasında ki kurumsal güçüdür. Sanal Sunucularımız, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir olması ve 4Gbit'e kadar koruma ile sizlerin sunuclarınızda interaktif ortağınızdır.

Anasayfa Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Hizmet Kullanım Şartları
Bu Sözleşme, AgentSunucu’un Sunduğu Tüm Hizmetler için Geçerlidir.


Madde 1 : EK SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1: AgentSunucu sözleşme “Genel Hizmet Sözleşmesi’nin” ayrılmaz bir parçası olup “Genel Hizmet Sözleşmesi’ne” ek olarak getirilmektedir.
1.2: AgentSunucu sözleşmenin konusu AgentSunucu’un sağladığı hizmetleri kullanan MÜŞTERİ’nin hizmetleri kullandığı süre boyunca uyacağı kuralları belirler.

MADDE 2 : HESAP AÇILIŞI
2.1: MÜŞTERİ internet ortamından kayıt olarak hizmet aldığında ilk yapacağı ödeme, gerekli kontroller yapılarak herhangi bir sahtekarlık tespit edilmediği taktirde işleme alınır. Bu incelemede müşteri bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir, şüpheli kullanıcılardan devlet tarafından kimlik tespitini sağlamak adına kimlik bilgisi talep edebilir. MÜŞTERİ bu bilgileri doğrulayamaz ise hizmet verilmez.
2.2: Hizmetlerin kullanımına ilişkin bilgiler, MÜŞTERİ’nin belirlediği e-posta adresine gönderilir. Bu nedenle her zaman çalışır, doğru bir eposta sağlamak MÜŞTERİ sorumluluğundadır.

MADDE 3 : SANAL VE KİRALIK SUNUCU HİZMETLERİNDE UYULACAK KURALLAR
3.1: Kiralık donanımların veri merkezi dışına çıkartılması, dışarıdan parça eklenmesi, herhangi bir parçanın talep edilmesi kesinlikle yasaktır.
3.2: Tüm bulut ve sanal sunucu hizmetlerinde sistem sürekliliğine engel teşkil edilebilecek, diğer müşterilerin servis almasına engel teşkil eden işlemlerle ilgili AgentSunucu hizmetinizi durdurma hakkına sahiptir. Bundan dolayı yaşanabilecek maddi ve manevi zararlardan MÜŞTERİ, AgentSunucu’u sorumlu tutamayacağını kayıt sözleşmesisinde ile taahhüt eder.
3.3: Adli vakalardan kaynaklanan hukuki nedenlerle kullanılan sunucu bilgisayarlara el konulması durumunda MÜŞTERİ, AgentSunucu’un uğrayacağı zararı 15 iş günü içerisinde nakit ve bir kerede ödemeyi kayıt sözleşmesi ile taahhüt eder.
3.4: AgentSunucu’a ait kiralık donanımların arızalarından MÜŞTERİ sorumlu değildir. Ayrıca MÜŞTERİ donanımsal arızalardan meydana gelen zararlardan AgentSunucu’u sorumlu tutmayacağını kayıt sözleşmesi ile taahhüt eder. Tüm kiralık donanımların parçaları ÜCRETSİZ olarak AgentSunucu tarafından değiştirilir veya gerekli parça yada sunucunun elde bulunmaması durumunda muadil sayılabilecek eş parça veya sunucu ile değiştirilir.
3.5: AgentSunucu, MÜŞTERİ’ye sağladığı hizmet konusunda aracı konumunda ise donanım arızalarından AgentSunucu sorumlu değildir. Bundan dolayı yaşanabilecek maddi ve manevi zararlardan MÜŞTERİ, AgentSunucu’u sorumlu tutamayacağını kayıt sözleşmesi ile taahhüt eder.
3.6: Türkiye konumlu sunucu hizmetlerimiz aksi belirtilmekdikçe 1Gbps port üzerinden trafik limitlendirilmemiş olarak sağlanmaktadır. Bu şekilde sağlanmasının nedeni anlık yüksek kullanımlar ve müşterimize gelebilecek saldırılardan hizmetlerinin etkilenmesinin engellenmesidir. Bu nedenle ilgili hizmetler kapsamında sürekli yüksek hat (streaming, dosya paylaşımı, video-on-demand vb. türlerde) kullanım izni verilmemektedir. Bir kiralık sunucu için takdir edilen AKN 10TB /ay kadardır. Üzerinde bir kullanım yapılması durumunda AgentSunucu önceden uyararak özel hat tanımlanmasını talep eder. Talebin kabul edilmemesi durumunda ay sonuna kadar ilgili port 10Mbps olarak sınırlandırılır. Sanal sunucu hizmetlerinde ise takdir edilen AKN 3TB /ay şeklindedir. Üzerinde kullanım için kiralık sunucularda uygulanan özel hat tanımlama sistemi uygulanmaktadır.

MADDE 4 : KISITLAMALAR
4.1: Ana internet trafiği ve lokal internet trafiğini etkileyecek boyuttaki saldırılarda veya internet aktivitelerinde AgentSunucu’un önceliği mevcut müşterilerinin hizmetinin kesintiye uğramamasıdır. Bu nedenle bu tür oluşabilecek internet aktivitelerinde AgentSunucu, MÜŞTERİ’nin IP adresleri veya sunucu yada network ekipmanlarının internet erişimini kesme hakkına sahiptir. Bundan doğacak hiçbir zarar ve ziyandan MÜŞTERİ, AgentSunucu’u sorumlu tutamayacağını kayıt sözleşmesi ile taahhüt eder.
4.2: Ana internet trafiği ve lokal internet trafiğini etkileyecek boyuttaki saldırı ve buna benzer internet aktivitelerinin sürekli olarak tekrar etmesi durumunda AgentSunucu, MÜŞTERİ’nin aldığı hizmeti iptal etme hakkına sahiptir.
4.3: MÜŞTERİ’nin yaptığı zararlı aktivitelerden dolayı AgentSunucu, MÜŞTERİ hizmetine kısıtlamalar getirebilir (Port kapatma, IP Erişimi Engelleme ve benzeri) Bundan doğacak hiçbir zarar ve ziyandan MÜŞTERİ, AgentSunucu’u sorumlu tutamayacağını kayıt sözleşmesi ile taahhüt eder.
4.4: Müşteri, AgentSunucu’dan hizmet almayı kabul ettiği taktirde hiçbir şekilde ping, tracert, finger hizmetlerinin aktif olmayacağını kabul etmiştir.
4.5: MÜŞTERİ’nin küfür argo kelimeler kullandığı taktirde AgentSunucu, MÜŞTERİ hizmetine kısıtlamalar getirebilir (Port kapatma, IP Erişimi Engelleme Sunucu İptal etme ve benzeri) Bundan doğacak hiçbir zarar ve ziyandan MÜŞTERİ, AgentSunucu’u sorumlu tutamayacağını ve geri iade hakkını bu süre zarfında kullandığı için maddi bir iade talep hakkınıda yitirmiş olacağını kayıt sözleşmesi ile taahhüt eder.


MADDE 5 : GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YASAK AKTİVİTELER
5.1: AgentSunucu, SPAM gönderiminde bulunan müşterilerin hizmetlerini kısıtlama hakkına sahiptir. SMTP röle servisi alanlar, SPAM gönderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran MÜŞTERİ’ler, AgentSunucu’tan SMTP röle servisi alsınlar ya da almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP röle servisini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.
5.2: Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar ile ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışların yapılması durumunda fikir ve sanat eserlerine yönelik suçlar işlemiş olacağınız için hizmetiniz kısıtlanabilir veya sonlandırılabilir maddi manev geri iade talep edilemez.
5.3: AgentSunucu’un servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması durumunda Genel ahlaka ve geleneklere aykırı davranış ve yayınlar yapıyor olmanızdan hizmetiniz kısıtlanabilir veya sonlandırılabilir maddi manevi geri iade talep edilemez.
5.4: Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) için kullanılması durumunda hizmetiniz kısıtlanabilir veya sonlandırılabilir maddi manevi geri iade talep edilemez.
5.5: Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer kullanıcıların, AgentSunucu ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerin yapılması durumunda hizmetiniz kısıtlanabilir veya sonlandırılabilir maddi manevi geri iade talep edilemez.
5.6: MÜŞTERİ, AgentSunucu hakkında öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul ve tahhüüt eder. Gizli bilgi; Ürünlerini, AgentSunucu tarafından gizli olduğu bildirilen her türlü bilgiyi; AgentSunucu’un iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı , araştırılması, geliştirilmesi, imali ve satışı dahil) , proses veya genel ticari faaliyetler ( satış maliyetleri, kar , fiyatlandırma methodları, organizasyon ve personel listesi dahil) ile ilgili her türlü bilgiyi bu madde kapsamında aksi belirtilmedikçe AgentSunucu bilgi kaynaklarına / sistemlerine (bilgisayar,iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dahil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya verileri sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla kapsamaktadır.
5.7: Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki T.C yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktiviteye uyulmaması durumunda hizmetiniz kısıtlanabilir veya sonlandırılabilir maddi manevi geri iade talep edilemez.

Kontrolümüz Altındaki Hosting Sunucularında Kısıtlamalar (Web Hosting ve Reseller Hizmetleri)

5.8: Yasa Dışı Yayın: Telif Hakları saklı çalışmalar, ticari ses, video, müzik dosyaları ve T.C. yasalarınca yasaklanmış diğer tüm materyallerin barındırılması kesinlikle yasaktır tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır maddi manevi geri iade talep edilemez.
5.9: Ahlaka Aykırı Materyal: Pornografi, erotik resimler, videolar ve benzeri içerikler barındıran yayınların barındırılması kesinlikle yasaktır tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır maddi manevi geri iade talep edilemez.
5.10: Oyun ve Animasyon: Jumpling, MUDs, Egg Drop, interaktif oyunlar ve SWF dosyalarının FTP Server ‘da barındırılması kesinlikle yasaktır tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır maddi manevi geri iade talep edilemez.
5.11: Rencide Edici Materyal: Herhangi bir din, dil, ırk, cinsiyet, ve benzeri toplumsal grupları baz alan ayrımcı ve öfke içeren içeriklerin barındırılması kesinlikle yasaktır tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır maddi manevi geri iade talep edilemez.
5.12: Dosya Deposu: Hosting ve reseller paketlerinin dosya deposu, paylaşım servisi olarak kullanılması, sunucularda program exe, bat vb. uzantılar barındırılması kesinlikle yasaktır tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır maddi manevi geri iade talep edilemez..
5.13: Hack/Hacking: Hack ve hacking için gerekli uygulamalar, programlar, saldırı araçları barındırılması ve kullanılması kesinlikle yasaktır tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır maddi manevi geri iade talep edilemez.
5.14: Diğer Materyaller: Proxy Scriptlerin, Anonymizerların ve tüm IP Scannerlerin; Mail Bombers, Spam Scriptlerin kullanılması 5.5inci maddede belirtildiği gibi kesinlikle yasaktır tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır. Spam neticesinde doğabilecek maddi zararlardan tamamen müşteri sorumludur.

MADDE 6 : TEKNİK DESTEĞİN KAPSAMI
6.1: AgentSunucu, herhangi bir destek hizmeti alınmamış ve sözleşmeye ek olarak bir servis seviyesi anlaşması eklenmemiş ise alınan tüm hizmetlerin açık mı veya kapalı mı olduğunu kontrol etmez. Bir sorun anında müşteri sorununu müşteri paneli üzerinden destek bildirimi göndererek bildirmesi gerekmektedir. Telefon veya Eposta gibi tüm iletişim araçlarından sözlü yada yazılı olarak talep edilen teknik destek istekleri cevaplanmama hakkını kendinde saklı tutar.
6.2: Müşterilerin gönderdiği destek bildirimleri sıraya göre cevaplanılır. Müşteri konunun aciliyetini destek bildirimi gönderirken belirtmelidir. Herhangi bir destek hizmeti alınmamış ve sözleşmeye ek olarak bir servis seviyesi anlaşması eklenmemiş ise teknik destek ile ilgili destek bildirimleri cevaplama süresi garantisi en geç 24 saattir.
6.3: Destek bileti gönderiminde sorununuzu tüm detayları ile anlatmadan sunucu giriş bilgilerinizi yazmamanız durumunda destek biletiniz çözümlenmeden kapatılacaktır. Bu konuda müşteriye daha iyi yardımcı olabilmemiz için sorununu destek bileti üzerinden detaylı ve anlaşılabilir şekilde yazması müşterinin çıkarına olacaktır.
6.4: Herhangi bir destek hizmeti alınmamış ve sözleşmeye ek olarak bir servis seviyesi anlaşması eklenmemiş ise, çözümlendirilmesi 1 saatten uzun olan destek bildirimleri yapılacak işin niteliğine göre ücretlendirilebilmektedir. Belirlenen ücretlendirme gönderilmiş destek bildirimi üzerinden müşteriye belirtilecek ve müşteri kabul ederse faturalandırılacaktır.
6.5: Herhangi bir destek hizmeti alınmamış ve sözleşmeye ek olarak bir servis seviyesi anlaşması eklenmemiş ise müşterinin yapmayı veya düzeltmeyi başaramadığı yazılımsal olayların yapılması için vekaleten yetkiyi teknik personelimize destek bildirimi atarak vermiş sayılır. Bu nedenle teknik personelin yaptığı işlemlerden dolayı oluşan bir hatadan AgentSunucu veya işlemi yapan teknik destek personeli sorumlu tutulamaz ve maddi manevi geri iade talep edilemez.
6.6: Müşteri tarafından gönderilen veya cevaplanan destek bildirimi içeriğinde müşteri AgentSunucu firmasına veya herhangi bir personeline tehditkar, argo, hakaret, aşağılayıcı ve rencide edici yazmış olduğu mesajı personelin AgentSunucu üst düzey yöneticilerine durumu bildirmesi durumunda destek bildirimi incelendikten sonra müşterinin aldığı hizmet iptal edilecektir maddi manevi müşteri bir hak veya geri iade talep edilemez.
6.7: Güvenlik nedeni ile ve müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek için tüm destek biletleri kayıt altına alınmakta, gönderilen destek bileti müşterinin panelinden bir daha silinmemekte ve arşivlenmektedir. Müşteri, atılan bir destek biletinin sistemden silinmesini talep edemeyeceği gibi sistemde cevaplanmış destek biletlerini halka açık ortamlarda resmini çekerek veya kopyalayarak yayımlaması yasaktır. Bu kuralın ihlali durumunda hizmet iptal edilecektir agentsunucu'nun hukuksal yollara başvurma hakkı olacaktır ve maddi manevi geri iade talep edilemez.
6.8: Müşteri hesabında ürün ve hizmet olarak eklenmemiş başkasına ait bir ürün ve hizmet için destek bileti gönderemez ve gönderiyorsa da kesinlikle cevaplanmaz. Güvenlik nedeni ile ürün veya hizmet sistem üzerinde kimin üzerine kayıt edilmiş ise bu müşterinin paneline giriş yapılarak destek bileti gönderilmesi zorunludur.

MADDE 7 : İPTAL VE İADE
7.1: MÜŞTERİ, iptal edeceği hizmetleri sadece müşteri portalı üzerinden iptal talebi göndererek bize iletebilir, bunun dışında eposta, telefon veya diğer iletişim yolları ile yapılan iptal talepleri dikkate alınmayacaktır.
7.2: AgentSunucuin aracı olduğu lisans, yazılım ve buna benzer AgentSunucu tarafından Üretilmeyen veya sahip olunmayan tüm ürün/hizmetlerin geri iadesi bulunmaz. AgentSunucu, bu hizmetlerin sağlanmasında aracı bir kuruluştur. MÜŞTERİ, lisans ve yazılımları için ancak son ödeme tarihi geçmemiş hizmetleri iptal edebilir.
7.3: AgentSunucu’un sunduğu ürün ve hizmetlerde AgentSunucu’un bir kusuru bulunmuyorsa herhangi bir sebeple geri iade işlemi yapılmayacaktır.
7.4: MÜŞTERİ tarafından yanlışlıkla bir hizmet iptal etmiş ise iptal talebinin kaldırılması için müşteri portalı üzerinden destek bildirimi gönderilerek hatanın düzeltilmesi istenmelidir. Telefon veya Eposta gibi tüm iletişim araçlarından sözlü veya yazılı olarak iptal taleplerinin kaldırılması için istekte bulunulmaz. MÜŞTERİ’nin verdiği iptal taleplerinin kaldırılması için destek bildirimi ile bilgi vermediği durumlarda oluşabilecek veri kayıplarından AgentSunucu sorumlu tutulamaz maddi manevi geri iade talep edilemez.
7.5: AgentSunucu, MÜŞTERİ ile yaşanabilecek yasal, maddi ve manevi sorunlardan dolayı MÜŞTERİ’ye hizmet vermeme hakkına sahiptir. Bu durumda müşteriye eposta veya destek bildirimi yolu ile 48 saat önceden haber verilmekte 48 saat sonrasında hizmet durdurulmaktadır.
7.6: İleride doğabilecek hukuksal sorunlarda kullanılmak üzere vermiş olduğunuz siparişler ile ödenen, iptal edilen faturalar ve iptal edilen hizmetler müşteri panelinizden silinmeyecek ve bir yıl süreyle saklanacaktır.
7.7: AgentSunucu’un sunduğu ürün ve hizmetlerde Oluşabilecek anlık kesintiler gibi oluşabilecek sorunlarda, agentsunucu mesuliyet kabul etmemektedir.
7.8: AgentSunucu'un Sunduğun Sunucular ve verdiği Diğer tüm Hizmetler'de Geri İade hakkı 2.Gün Süre ile belirtilmiştir., bu süre zarfı geçtikten sonra hizmet geri iade edilemez ve maddi manevi hak talep edilemez,bu gibi oluşacak sorunlarda AgentSunucu mesuliyet kabul etmemektedir.


MADDE 8 : DÜZENLEMELER
AgentSunucu sözleşmedeki maddeleri, AgentSunucu mevcut müşterilerin haklarını korumak için ve yeni yasal düzenlemeler ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda değiştirilme hakkına sahiptir. Sözleşmede yapılan değişiklikler MÜŞTERİ’lere eposta gönderilerek tebliğ edilir.

MADDE 9 : YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
AgentSunucu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Bölge İdare Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 10 : TÜM HİZMETLERDE KESİNTİLER VE OLUŞABİLECEK SORUNLAR HAKKINDA İŞLEMLER
10.1: AgentSunucu Olarak Tüm hizmetlerimizde oluşabilecek sorunlarda 24 saat içerisinde dönüş sağlayacak ve bilgilendirme yapıcaktır. bu süre zarfında müşterilerimizin hukuksal yollara başvurma hakkı olmadığını bildirmektedir.
10.2: AgentSunucu Olarak Silkroad ve diğer oyun sunucularında oluşabilecek sorunlarda 24 saat içerisinde dönüş sağlayacak ve bilgilendirme yapıcaktır. bu süre zarfında müşterilerimizin hukuksal yollara başvurma hakkı olmadığını bildirmektedir.
10.3: AgentSunucu Silkroad ve diğer bütün hizmetlerinde oluşabilecek sorunların çözümü 48 ile 72 saat arasında çözümlemektedir bu süre zarfının daha kısa sürede sonuçlanabilir. bu süre zarfında müşterilerimizin hukuksal yollara başmvurma hakkı olmadığını bildirmektedir.
10.4: İleride doğabilecek sunucu ve diğer bütün hizmetlerimizde oyunlarda oluşabilecek hack veya saldırılarda agentsunucu 48 ile 72 saat arasında hizmet verecektir. tüm hizmetlerimizde oluşabilecek hack ve saldırılar doğrultusunda müşterilerimiz hizmetlerinin geri iadesini ve maddi manei hakları talep edemezler.

MADDE 11 : MAXİGUARD VE DİĞER KORUMA HİZMETLERİ
11.1: AgentSunucu olarak maxiguard kurulum ve satın alma işleminin ödemesini firmamıza yaptığı taktirde kurulum firmamız tarafından ücretsiz yapılmaktadır.
11.2: AgentSunucu MaxiGuard koruma hizmeti müştelerimiz ve firmamız için 3.şahıs olarak anlaşmaya dahil edilmektedir. MaxiGuard kayıt olma ve bilgilerini 3.şahıs kişilerle paylaşmasında oluşabilecek sorunlarda, agentsunucu mesuliyet kabul etmemektedir.
11.3: MaxiGuard kullanımında ileride veya anlık kullanımında oluşabilecek bütün sorunlarda agentsunucu mesuliyet kabul etmemektedir., maxiguard satın alan müşterilerimiz maxiguard ödemelerinin geri iade ödemesi bulunmamaktadır bundan dolayı iptal veya geri iade talep edilemez.
11.4: MaxiGuard alınan paketler bir üst pakete taşınılamaz veya geçemez bu gibi durumlarda firmamıza veya maxiguard ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.
11.5: MaxiGuard'da oluşabilecek kesintiler veya problemler'de destek hizmeti için maxiguard discord veya iletişim adresleriyle görüşme yapmaları gerekmektedir. Maxiguard'da oluşabilecek sorunlar veya kesintilerde agetsunucu destek hizmeti sağlamamaktadır.
11.5: MaxiGuard'da oluşabilecek kesintiler veya problemler'de destek hizmeti için maxiguard discord veya iletişim adresleriyle görüşme yapmaları gerekmektedir. Maxiguard'da oluşabilecek sorunlar veya kesintilerde agetsunucu destek hizmeti sağlamamaktadır.

MADDE 12 : PROPANEL VE BYMALİK PANEL HİZMETLERİ
12.1: AgentSunucu ProPanel ve Malik Panel ile sunduğumuz hizmetler doğrultusunda iki tarafında anlaşmayı fesh etme hakkı bulunmaktadır., bu fesh etme veya anlaşma bozulması taktirde müşterilerimizin mağdur edilmemesi için gerekli çabayı gösterecektir.
12.2: AgentSunucu ProPanel ve Malik Panel ile sunduğumuz hizmetler'de karşı kişi firma veya şirketler ödeme hizmetlerinde geri iade yapmadıkları taktirde agentsunucu müşterilerinede sunduğu hizmetlerde geri iade yapmayacaktır.
12.3: AgentSunucu ProPanel ve Malik Panel ile sunduğumuz hizmetler'de karşı kişi firma veya şirketlerde oluşacak sorunlarda maddi manevi mesuliyet kabul etmemektedir.
12.4: AgentSunucu ProPanel ve Malik Panel ile sunduğumuz hizmetler'de İleride oluşabilecek kesinti saldırı veya hack gibi doğabilecek olan sorunlarda maddi manevi hukuksal mesuliyet kabul etmemektedir.
12.5: AgentSunucu ProPanel ve Malik Panel ile sunduğumuz hizmetler'de Panel veya WebSite ile ilgili oluşacak sorunları 3.şahıs kişilere firmalara şirketlere forumlara ve diğer websitelere paylaşma hakkı bulunmamaktadır. bu şekilde yapılacak olan paylaşımlar hizmet iptal edilebilir veya askıya alınabilir.
12.6: AgentSunucu ProPanel ve Malik Panel ile sunduğumuz hizmetlerin 5.Fıkrasında bulunan şikayet paylaşma gibi durumlarda müşterinin maddi manevi hukuksal yönden şikayet etme veya geri iade hakkı bulunmamaktadır.
12.7: AgentSunucu ProPanel ve Malik Panel ile sunduğumuz hizmetlerin Panel veya Website kesintileri için çözüm süresi 24 saat ile 48 saat aralığındadır bu zaman aralığında müşterilerimizin şikayet veya geri iade gibi hakları bulunmamaktadır.
12.8: AgentSunucu ProPanel ve Malik Panel ile sunduğumuz hizmetler Satın Alındaktan sonrasında geri iade talep edilemez., ProPanel veya Malik Panel istediği taktirde hizmetin veya ödemenin geri iadesini yapabilirler bu konuda müşteriler hir bir sorgu veya bir şey talep edemezler.


MADDE 13 : 3.ŞAHIS KİŞİLER FRMALAR VEYA ŞİRKETLER İLE OLUŞABİLECEK SORUNLAR VE BİLDİRGESİ
13.1: AgentSunucu olarak 3.şahıs şirketler veya firmalar ile sunduğumuz hizmetler doğrultusunda iki tarafında anlaşmayı fesh etme hakkı bulunmaktadır. bu fesh etme veya anlaşma bozulması taktirde müşterilerimizin mağdur edilmemesi için gerekli çabayı gösterecektir.
13.2: AgentSunucu olarak 3.şahıs şirketler veya firmalar ile sunduğumuz hizmetler'de karşı kişi firma veya şirketler ödeme hizmetlerinde geri iade yapmadıkları taktirde agentsunucu müşterilerinede sunduğu hizmetlerde geri iade yapmayacaktır.
13.3: AgentSunucu olarak 3.şahıs şirketler veya firmalar ile sunduğumuz hizmetler'de karşı kişi firma veya şirketlerde oluşacak sorunlarda maddi manevi mesuliyet kabul etmemektedir.


MADDE 14 : ŞİKAYET VE DİLE GETİRME
14.1: AgentSunucu olarak oluşabilecek tüm sorunlar ve hatalar yukarıda iletilen teslim veya düzeltme saatlerinde yapmadığı taktirde firma yöneticilerine özel şikayette bulunma haklarına sahiplerdir.
14.2: AgentSunucu olarak oluşabilecek tüm sorunlar ve hatalar firmamızın gizliliğine ve haklarına ait olarak 3.şahıslar şirketler forumlar veya sitelerde şikayeti veya sorunları yayımlama veya paylaşma hakkı bulunmamaktadır.
14.3: AgentSunucu olarak şikayetler veya sorunlar 3.şahıslar şirketler forumlar veya sitelerde görüldüğü veya iletildiği taktirde agentsunucu müşterilerine hukuksal olarak maddi manevi dava açma hakkını kendisinde saklı tutar.
14.4: AgentSunucu olarak şikayetler veya sorunlar 3.şahıslar şirketler forumlar veya sitelerde görüldüğü veya iletildiği taktirde agentsunucu müşterilerinin hizmetlerini kayıtsız şartsız iptal veya askıya alma hakkına sahiptir.
14.5: AgentSunucu olarak şikayetler veya sorunlar 3.şahıslar şirketler forumlar veya sitelerde görüldüğü veya iletildiği taktirde hizmetleri askıya alınan veya iptal edilen müştelerin maddi manevi geri iade talep hakları bulunmamaktadır.


AgentSunucu.com'a üye olan müşterilerimiz yukarıda belirtilen üyelik sözleşmelesini okuyup kabul etmiş sayılacaktır.